Duurzame energie: wat zijn de mogelijkheden

Duurzame energie is een actueel thema. Er worden ambitieuze doelen gesteld en afspraken gemaakt tussen grote partijen. Maar wat kunt u met duurzame energie? In deze blog worden 7 vormen van duurzame energie besproken waarmee u kunt bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Windenergie
De eerste vorm is ook meteen de meest bekende vorm in Nederland: windenergie. Zoals de naam al zegt wordt er bij het opwekken van windenergie gebruik gemaakt van de wind. De wind drijft zogenaamde windmolens aan die de wind vervolgens omzetten in bruikbare energie. Deze vorm van duurzame energie is in Nederland erg populair vanwege het weertype, het waait regelmatig, en de grote open vlaktes De windmolens vangen daardoor veel wind, wat zorgt voor een hoog rendement. Wilt u ook gebruik maken van windenergie? Dat kan op twee manieren: u kunt een windmolen in uw achtertuin laten plaatsen als u genoeg ruimte heeft of voor een energieleverancier kiezen die geheel of gedeeltelijk stroom gebruikt dat is opgewekt met windmolens. Kiest u voor de laatste optie dan zijn er diverse energieleveranciers die pakketten aanbieden met windenergie. Een eigen windmolen in de achtertuin is mogelijk maar als u volledig wilt overschakelen op windenergie zijn er wel een aantal eisen waaraan de windmolen en de omgeving moeten voldoen. Zo moet de windmolen een bepaalde grote hebben, moet u voldoende ruimte hebben en moet u voldoen aan veiligheidseisen. Daarnaast is een eigen windmolen een behoorlijke investering, maar dat verdient u later terug doordat de energierekening lager is. Op langer termijn heeft u dus goedkope energie.

Groene energie
Een andere vorm van stroom die regelmatig wordt genoemd als het over duurzaamheid gaat is groene energie. Groene energie is een verzamelnaam voor alle vormen van duurzame energie. De term wordt veel gebruikt door milieuorganisaties die duurzaamheid en het gebruik van duurzame energie onder de aandacht willen brengen. Vormen van groene energie zijn bijvoorbeeld biomassa, windenergie, aardwarmte en zonne-energie. Of groene energie echt een vorm van groen energie is zijn de meningen over verdeeld. Iets is namelijk al groene stroom als de opwekking ervan niet ten koste gaat van het milieu. Een van de vormen die onder groene stroom valt is afvalverbranding. Daarmee kan energie worden opgewekt zonder dat er gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen maar tegelijkertijd komen er allerlei afvalstoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u wilt overstappen op duurzame energie met groene stroom is het raadzaam om verschillende energieleveranciers te vergelijken. De prijzen en vormen van duurzame energie kunnen namelijk per leverancier verschillen.

Waterkracht
Een vorm van duurzame energie die minder vaak voorbij komt is waterkracht. Bij deze vorm van energie wordt gebruik gemaakt van stromend of vallend water. Via buizen komt het water terecht in turbines die de energie omzetten in elektriciteit. In Nederland komt alleen zogenoemde kleine waterkracht voor, aangezien deze vorm van stroomopwekking alleen kan worden toegepast in rivieren. Het grote voordeel van waterkracht is dat het volledig duurzaam is. Er komt geen enkele schadelijke stof vrij bij deze manier van stroom opwekken. Als het schuimt is er een witte kleur te zien, daarom wordt waterkracht ook wel witte steenkool genoemd. In Nederland vinden we waterkrachtcentrales in onder andere Hagestein, Linne, Lith (gemeente Oss) en Alphen.

Biomassa
Biomassa komt onder andere vrij bij het verbranden van afval van bijvoorbeeld de bosbouw of landbouw industrie. De reden dat biomassa onder duurzame energie valt is dat bij verbanding van biomassa-afval de co²-uitstoot wordt beperkt. Daarnaast bestaat het uit dierlijke of plantaardige stoffen waardoor het, in tegenstelling tot fossiele bronnen, altijd blijft bestaan. Biomassa heeft echter ook nadelen. Zo komt er bij de verbranding stikstof vrij, een stof die giftig is en daardoor erg gevaarlijk.

Zonne-energie
Bij zonne-energie wordt voor het opwekken van stroom gebruik gemaakt van de zon. Het zonlicht wordt opgevangen door zogenoemde zonnecellen die het vervolgens omzetten naar elektriciteit. Zonne-energie is al een veel gebruikte vorm van duurzame energie maar is ook nog volop in ontwikkeling. Het is op dit moment nog niet mogelijk om zonne-energie op te slaan. Iets wat erg handig zou zijn voor het Nederlandse klimaat. Zon dat teveel wordt opgevangen in een zonrijke periode kan dan bijvoorbeeld in de winter worden gebruikt. Als het mogelijke wordt om zonne-energie voor langere tijd op te slaan wordt het een zeer interessante vervanger voor fossiele bronnen.

Getijdenenergie
Getijdenenergie lijkt veel op waterkracht energie. Bij beide vormen van duurzame energie wordt voor het opwekken van elektriciteit gebruik gemaakt van water. Het verschil met waterkracht energie is dat er bij getijdenenergie gebruik wordt gemaakt van de getijden eb en vloed. Bij de wisseling van de getijden passeert het water generatoren die onder water liggen en daarmee kan stroom worden opgewekt. Een nadeel van getijdenenergie is dat er maar een keer in de twaalf uur energie kan worden opgewekt, als de getijden wisselen.

Aardwarmte
Een vrij onbekende vorm van duurzame energie is aardwarmte. Bij deze methode van energie opwekken wordt gebruik gemaakt van de warmte van magma en lava. Dat bevindt zich in het middelpunt van de aarde. Door grote hoeveelheden water in de aarde te pompen, te laten verwarmen door de magma en lava en vervolgens weer naar boven te pompen wordt duurzame energie geproduceerd. Het grote voordeel van aardwarmte is dat er een grote hoeveelheid energie in een keer geproduceerd kan worden. Veel groter dan met fossiele brandstoffen.